Các bƣớc kiểm tra nên thực hiện nhƣ sau: - Kiểm tra thông số TCP/IP bằng lệnh ipconfig /all - Thực hiện lệnh ping đến 127.0.0.1 để kiểm tra xem card mạng có hoạt động hay không. - Thực hiện lệnh ping địa chỉ của một máy khác trên mạng để kiểm tra kết nối với máy khác trên mạng và đảm bảo địa chỉ IP không bị trùng. - Thực hiện lệnh ping địa chỉ router để đảm bảo router vẫn hoạt động bình thƣờng (đối với mạng có router)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY