Mã hóa thông tin, thuật toán băm MD5, thuật toán mã hóa RSA và chữ ký điện tử.

MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI . 5 1.1.Mục đích 5 1.2 Đối tượng nghiên cứu 5 1.2 Phạm vi nghiện cứu . 5 1.4 Ý nghĩa đề tài . 5 PHẦN II: NỘI DUNG 6 CHƯƠNG 1 :TỔNG QUAN VỀ MẬT MÃ HÓA 6 2.1.1 Khái niệm về mã hóa 6 2.1.2 Các thuật toán mã hóa 7 2.1.2.1 Mã hóa đối xứng . 7 2.1.2.2 Mã hoá bất đối xứng . 8 2.1.4 Phương pháp RSA . 9 2.1.4.1 Khái niệm hệ mật mã RSA . 9 2.1.4.2. Độ an toàn của hệ RSA 11 2.1.4.3. Một số tính chất của hệ RSA 12 2.1.4.4 Một số phương pháp tấn công giải thuật RSA . 13 CHƯƠNG 2 CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ15 2.2.1Giới thiệu . 15 2.2.2 Khái niệm về chữ ký điện tử . 15 2.2.3 Thuật toán chữ ký điện tử 17 2.2.4 Chứng nhận chữ ký điện tử 19 2.2.5 Chuẩn chữ ký điện tử (Digital Signature Standard) 19 2.2.6 Giải pháp ứng dụng chữ ký điện tử . 22 2.2.6.1 Quá trình ký và gửi các tệp văn bản 22 2.2.6.2 Quá trình nhận các tệp văn bản . 23 2.2.7 Vận dụng vào hệ thống . 24 2.2.8 Kết luận . 25 CHƯƠNG 3 : TỔNG QUAN VỀ HÀM BĂM VÀ THUẬT TOÁN HÀM BĂM MD526 2.3.1 Đăt vấn đề . 26 2.3.2 giới thiệu về hàm băm mật mã . 26 2.3.2.1 Tính chất 27 2.3.2.2 Ứng dụng . 28 2.3.3 Hàm băm dựa trên mã khối 29 2.3.4 Cấu trúc Merkle-Damgård 29 2.3.5 Birthday attack . 30 2.3.6 Hàm băm mật mã . 31 2.3.7 Cấu trúc của hàm băm 32 2.3.8 Tính an toàn của hàm băm đối với hiện tượng đụng độ . 32 2.3.9 Tính một chiều 33 2.3.10. Sử dụng cho các nguyên thủy mật mã khác . 33 2.3.11 Ghép các hàm băm mật mã 34 2.3.12 Thuật toán băm mật mã 34 2.3.13 Phương pháp Secure Hash Standard (SHS) . 35 2.3.14 Một số hàm băm nổi tiếng 35 2.3.15 Hàm băm MD5 . 35 2.3.15.1 Giới thiệu . 35 2.3.15.2 Khái niệm . 36 2.3.15.3 Ứng dụng 36 2.3.15.4 Thuật giải . 36 2.3.16 MD5 (Message Digest) 37 2.3.16.1 Mô tả 37 2.3.16.2 Cách thực hiện . 40 2.3.17 Sự khác nhau giữa MD4 và MD5 42 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN MD5 43 2.4.1 Nhiệm vụ của chương trình . 43 2.4.2 Thuật toán MD5 và sơ đồ khối 43 2.4.2.1 Thuật toán . 43 2.4.2.2 Sơ đồ khối thuật toán MD5 . 46 2.4.3 Kết quả chương trình mô phỏng thuật toán băm MD5 . 49 2.4.3.1 Giao diện chương trình mô phỏng .49 2.4.3.2 Các bước thực hiện chương trình . 49 2.4.3.3 Kết quả thực nghiệm 50 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN . 53 Danh mục tài liệu tham khảo 54 DANH MỤC HÌNH VẼ: Hình 1.1 Mô hình hệ thống mã hóa quy ước 7 Hình 1.2 Nguyên lý của hệ thống mã hoá đối xứng . 7 Hình 1.3 Kênh nguyên lý trong hệ thống mã hoá đối xứng 8 Hình 1.4 Nguyên lý cơ bản của mã hoá khoá công khai và thuật toán RSA . 9 Hình 1.5 Sơ đồ các bước thực hiện mã hoá theo thuật toán RSA 11 Hình 2.1 Kiểm tra chữ ký điện tử . 17 Hình 2.2 Thủ tục ký và kiểm tra chữ ký . 19 Hình 2.3 Sơ đồ mô tả quá trình ký và gửi các tệp văn bản . 24 Hình 2.4 Sơ đồ mô tả quá trình nhận các tệp văn bản . 25 Hình 3.1 Cấu trúc băm Merkle-Damgård 30 Hình 3.2 Sơ đồ vòng lặp chính của MD5 . 38 Hình 3.3 Sơ đồ 1 vòng lặp của MD5 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY