Mã hóa Shanon fano - Huffman

Kiểu dữ liệu của mảng node[] dùng để cài đặt cây Huffman. Các node tương ứng với ký tự (node[i].kytu nếu có). Node.contrai, node.conphai, node.nutcha tương ứng là chỉ số của nút con trái, con phải, và nút cha (Nếu không có thì có giá trị là -1). Node.tansuat chứa tổng tần số các nút lá thuộc nhánh của nó. Node.isleft bằng 1 nếu nút đó là con trái của cha nó, bằng 0 nếu là con phải, bằng -1 nếu là nút gốc (goc).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY