Luật tố tụng hình sự Việt Nam trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền - Vấn đề pháp điển hóa lần thứ ba

Đặt vấn đề 1.1. Tính thời sự của việc nghiên cứu vấn đề. Trong giai đoạn xây dựng một Nhà nước pháp quyền (NNPQ) đích thực ở Việt Nam hiện nay, việc nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa theo hướng pháp điển hóa lần thứ ba luật tố tụng hình sự (TTHS) nước nhà nhằm tăng cường hơn nữa việc bảo vệ các quyền (BVCQ) con người trong hoạt động tư pháp hình sự (TPHS) và nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh chống tội phạm (ĐTrCTP) có ý nghĩa rất quan trọng trên ba bình diện chủ yếu dư¬¬ới đây: 1.1.1. Về mặt lập pháp, Dự thảo Luật “Về sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003” hiện nay của Nhà nước ta đang được giao cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì soạn thảo và chính vì vậy, việc nghiên cứu của các nhà khoa học-luật gia trong lĩnh vực tư pháp hình sự (TPHS) để xây dựng một mô hình lý luận (MHLL) về Bộ luật TTHS Việt Nam (tương lai) sau lần pháp điển hóa thứ ba là rất cần thiết vì mặc dù pháp luật TTHS thực định của nước ta đã qua hai lần pháp điển hóa (lần thứ nhất - với Bộ luật TTHS năm 1988 và, lần thứ hai - với Bộ luật TTHS năm 2003) nhưng sự thật là một số quy định của Bộ luật TTHS năm 2003 hiện hành vẫn còn thể hiện nhiều điểm hạn chế chưa phù hợp với thực tiễn TPHS nói chung và thực tiễn ĐTrCTP nói riêng trong giai đoạn xây dựng NNPQ. 1.1.2. Về mặt thực tiễn, cho đến nay sau bảy năm thi hành nhưng Bộ luật TTHS năm 2003 do vẫn còn nhiều quy định của nó chưa nhận được những giải thích thống nhất mang tính chất chỉ đạo từ phía các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước nên ngay trong đội ngũ cán bộ thực tiễn TPHS của các cơ quan tiến hành tố tụng cũng còn có nhiều cách hiểu khác nhau-chưa nhất quán và chính điều này, là một trong những nguyên nhân chủ yếu của việc áp dụng các quy định của Bộ luật TTHS vẫn còn thiếu chính xác nên đã dẫn đến thực trạng tùy tiện-vi phạm pháp chế, gây nên oan-sai hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho các quyền và tự do của con người và của công dân trong lĩnh vực TPHS. 1.1.3. Về mặt lý luận, trong khi đó khoa học luật TTHS ở Việt Nam đương đại vẫn chư¬a có một công trình chuyên khảo đồng bộ-có hệ thống và toàn diện nào đề cập riêng đến việc nghiên cứu để soạn theo một MHLL của Bộ luật TTHS Việt Nam trong giai đoạn xây dựng NNPQ với sự phân chia các chế định luật TTHS tương ứng theo Phần chung và Phần riêng và chỉ rõ tên gọi của từng Phần lớn, Chương và Điều cụ thể để góp phần tiếp tục hoàn thiện pháp luật TTHS quốc gia hiện hành nhằm bảo vệ một cách vững chắc các quyền con người trong hoạt động TPHS và nâng cao hiệu quả của cuộc ĐTrCTP, đồng thời hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng thành công NNPQ và bảo đảm cho thắng lợi của công cuộc cải cách tư pháp (CCTP) ở nước ta hiện nay. 1.2. Hệ thống những vấn đề cần nghiên cứu. Như vậy, tất cả những điều đã được phân tích trên đây không chỉ luận chứng cho tính thời sự cần thiết của việc phân tích khoa học những vấn đề lý luận về pháp điển hóa luật TTHS Việt Nam trong giai đoạn xây dựng NNPQ hiện nay, mà còn là lý do của chủ đề nghiên cứu được đặt ra trong bài báo khoa học này của chúng tôi. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp, rộng lớn và nhiều khía cạnh của những vấn đề pháp điển hóa luật TTHS nên trong bài viết này chúng tôi hạn chế chỉ đề cập đến những vấn đề nào mà theo quan điểm của chúng tôi là cơ bản và quan trọng hơn cả theo hệ thống như sau: 1) Một số điểm hạn chế chủ yếu của pháp luật TTHS Việt Nam hiện hành; 2) Những cơ sở khoa học-thực tiễn của việc pháp điển hóa luật TTHS Việt Nam trong giai đoạn xây dựng NNPQ; 3) Những nguyên tắc cơ bản của việc pháp điển hóa luật TTHS Việt Nam trong giai đoạn xây dựng NNPQ; 4) Cơ cấu của MHLL về Bộ luật TTHS Việt Nam (tương lai) trong giai đoạn xây dựng NNPQ; 5) Phương án thứ nhất của việc pháp điển hóa luật TTHS Việt Nam và; 6) Phương án thứ hai của việc pháp điển hóa luật TTHS Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY