Luật tiếp cận thông tin: Một số vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn trên thế giới

Tóm tắt. Tính đến tháng 9/2009, đã có 140 quốc gia trên thế giới ban hành luật tiếp cận thông tin, nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam đang soạn thảo đạo luật này. Được tiến hành khi vấn đề đã được pháp điển hóa khá toàn diện và cụ thể trong pháp luật quốc tế và pháp luật của nhiều quốc gia, việc xây dựng và thực hiện Luật tiếp cận thông tin ở Việt Nam rất cần nghiên cứu, tham chiếu các tiêu chuẩn, hướng dẫn quốc tế cũng như kinh nghiệm của các nước khác. Bài viết này đề cập và phân tích một số vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn liên quan đến luật tiếp cận thông tin trên thế giới, nhằm bổ sung tư liệu tham khảo cho việc xây dựng và thực hiện Luật tiếp cận thông tin ở Việt Nam. Cụ thể, các vấn đề được đề cập và phân tích bao gồm: Lịch sử phát triển của luật tiếp cận thông tin trên thế giới; Nguồn luật quốc tế của quyền tiếp cận thông tin; Lợi ích của luật tiếp cận thông tin; Những đặc điểm chung của các luật tiếp cận thông tin trên thế giới và một số yếu tố gây trở ngại trong thực hiện luật tiếp cận thông tin trên thế giới. *Theo một tổ chức quốc tế, tính đến tháng 9/2009, đã có 140 quốc gia trên khắp các châu lục ban hành luật tiếp cận thông tin (Privacy International 2009). Ở Việt Nam, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ đã xác định một trong các giải pháp cụ thể để phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn tới là: “ xây dựng và ban hành luật về tiếp cận thông tin ” (mục III, 1(đ)). Xuất phát từ yêu cầu thực tế và dựa trên Chiến lược này, hiện nay Bộ Tư pháp đang chủ trì, phối hợp với một số cơ quan, tổ chức khác xây dựng Luật tiếp cận thông tin đầu tiên của nước ta. Được tiến hành khi vấn đề đã được pháp điển hóa khá toàn diện và cụ thể trong pháp luật quốc tế và pháp luật của nhiều quốc gia, việc xây dựng và thực hiện Luật tiếp cận thông tin ở nước ta rất cần nghiên cứu, tham chiếu các tiêu chuẩn, hướng dẫn quốc tế cũng như kinh nghiệm của các nước khác. Bài viết này đề cập và phân tích một số vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn liên quan đến luật tiếp cận thông tin trên thế giới, nhằm bổ sung tư liệu tham khảo cho việc xây dựng Luật tiếp cận thông tin ở nước ta.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY