Luật hợp đồng trong pháp luật thông lệ

Luật Hợp đồng trong Pháp luật Thông lệ Phần Trình Bày của Gary F. Bell, Phó Giáo Sư, Đại học Luật, Đại học Quốc gia Singapore Vai trò của Yếu tố Đối Ứng (Consideration) I. Truyền thống Pháp luật Thông lệ là gì ? (Tài liệu tham khảo kèm theo: “ Truyền thống Pháp luật Hoa Kỳ trong các Hệ thống Pháp luật phương Tây” của Gary F. Bell). ã Đối chiếu “truyền thống pháp luật” và văn hoá dân tộc với “hệ thống pháp luật” và các sắc luật trong nước. ã Khi pháp luật được xem là một nền văn hoá. Tìm hiểu một nền “văn hoá pháp luật” mới : Luật Thông lệ. - Truyền thống pháp luật Thành văn (Civil law ) và pháp luật Thông lệ (Common law). ã Nguồn gốc của pháp luật Thông lệ: -luật do chánh án tạo ra: pháp luật Thông lệ cũ -luật do chánh án tạo ra sau cải cách : khái niệm “Công Bình” (Equity) trong pháp luật Thông lệ. -các văn bản pháp luật: là ngoại lệ đối với pháp luật Thông lệ ã Ảnh hưởng của nguồn gốc trên phương pháp luận của hệ thống pháp luật Thông lệ. ã So sánh truyền thống pháp luật Thông lệ của Khối Thịnh vượng Anh và truyền thống pháp luật Thông lệ của Hoa Kỳ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY