Luật Hiến Pháp - Vị trí, tính chất, vai trò của quốc hội qua các thời kì

Lời nói đầuA.ĐẶT VẤN ĐỀ B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I.VỊ TRÍ,TÍNH CHẤT, VAI TRÒ CỦA QUỐC HỘI QUA CÁC THỜI KÌ PHÁT TRIỂN 1 1.Thời kì 1946-1960 .1 2.Thời kì 1960-1980 1 3.Thời kì 1980-1992 2 4.Thời kì từ năm 1992 đến nay .2 II.QUỐC HỘI LÀ CƠ QUAN ĐẠI BIỂU CAO NHẤT CỦA NHÂN DÂN .2 1.Quốc Hội do toàn dân bầu ra 3 2. Quốc Hội thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn được giao vì lợi ích của nhân dân .3 3.Quốc Hội chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước nhân dân 5 III. MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CỦA QUỐC HỘI .6 1.Một số hạn chế còn tồn tại và giải pháp khắc phục 6 2.Một số phương hướng xây dựng, hoàn thiện nhằm nâng cao vai trò của Quốc Hội .7 IV. KẾT LUẬN 8 Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY