luan van

Tóm tắt Luận án Chất lượng mối quan hệ giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng: nghiên cứu trường hợp khách hàng công nghiệp ngành dịch vụ viễn thông

Tóm tắt Luận án Chất lượng mối quan hệ giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng: nghiên cứu trường hợp khách hàng công nghiệp ngành dịch vụ viễn thông


Ngành viễn thông có đặc thù là một ngành dịch vụ công nghệ cao, cộng với đặc thù của ngành dịch vụ là cần có sự tham gia của khách hàng vào quá trình dịch vụ. Để mạng lưới viễn thông có thể phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, khách hàng cần có những hiểu biết nhất định về cơ cấu kỹ thuật của mạng lưới thông tin, cũng như những trình tự kỹ thuật cần thiết khi sử dụng dịch vụ trên hệ thống thông tin. Đặc biệt, với khách hàng công nghiệp, có nhu cầu rất cao về thiết lập hệ thống thông tin điều hành doanh nghiệp để đảm bảo nhu cầu thông tin trong nội bộ doanh nghiệp cũng như giao tác với bên ngoài. Những hiểu biết, cập nhật về phát triển công nghệ là tối cần thiết để có thể thiết lập và sử dụng hệ thống thông tin thích hợp, hiệu quả cho tổ chức. Điều này khó lòng đạt được nếu không có những thông tin truyền thông hiệu quả từ nhà cung cấp dịch vụ. Do đó, một khía cạnh quan trọng của chất lượng phục vụ là hiệu quả truyền thông.

Tóm tắt Luận án Chất lượng mối quan hệ giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng: nghiên cứu trường hợp khách hàng công nghiệp ngành dịch vụ viễn thông - Thu Vien Luan Van kinh te, luan van marketing, luan van cong nghe thong tin, luan van thac si, luan van tot nghiep, de tai thuc tap, luan van co khi, luan van ngoai ngu, luan van tai chinh


Vui Lòng click vào DOWNLOAD bên dưới để tải tài liệu :Tóm tắt Luận án Chất lượng mối quan hệ giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng: nghiên cứu trường hợp khách hàng công nghiệp ngành dịch vụ viễn thông

Tóm tắt Luận án Chất lượng mối quan hệ giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng: nghiên cứu trường hợp khách hàng công nghiệp ngành dịch vụ viễn thông32 trang | Chia sẻ: | Ngày: 10/5/2016 11:48:24 AM | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 30Tóm tắt Luận án Chất lượng mối quan hệ giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng: nghiên cứu trường hợp khách hàng công nghiệp ngành dịch vụ viễn thông

Tóm tắt tài liệu Tóm tắt Luận án Chất lượng mối quan hệ giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng: nghiên cứu trường hợp khách hàng công nghiệp ngành dịch vụ viễn thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên.
Tài liệu liên quan