luan van

Luận án Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của cư dân đô thị – lấy ví dụ tại thành phố Hà Nội

Luận án Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của cư dân đô thị – lấy ví dụ tại thành phố Hà Nội


Trong chương 5, tác giả trình bày tóm tắt về các kết quả nghiên cứu được. Từ đó, tác giả thảo luận ý nghĩa của các kết quả nghiên cứu trong bối cảnh Việt Nam. Cũng từ kết quả nghiên cứu, chương 5 đã đề xuất một số giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao ý định mua và từ đó thúc đẩy hành vi mua của người tiêu dùng đối với mặt hàng thực phẩm an toàn. Trong chương 5, tác giả cũng đề xuất một số khuyến nghị vĩ mô nhằm đẩy mạnh việc sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cũng bộc lộ một số hạn chế về phạm vi và nội dung nghiên cứu. Từ những hạn chế này, tác giả đã đề xuất một số hướng nghiên cứu tiếp theo nhằm mở rộng phạm vi và nội dung nghiên cứu.

Luận án Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của cư dân đô thị – lấy ví dụ tại thành phố Hà Nội - Thu Vien Luan Van kinh te, luan van marketing, luan van cong nghe thong tin, luan van thac si, luan van tot nghiep, de tai thuc tap, luan van co khi, luan van ngoai ngu, luan van tai chinh


Vui Lòng click vào DOWNLOAD bên dưới để tải tài liệu :Luận án Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của cư dân đô thị – lấy ví dụ tại thành phố Hà Nội

Luận án Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của cư dân đô thị – lấy ví dụ tại thành phố Hà Nội148 trang | Chia sẻ: | Ngày: 10/5/2016 11:48:26 AM | Lượt xem: 466 | Lượt tải: 7Luận án Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của cư dân đô thị – lấy ví dụ tại thành phố Hà Nội

Tóm tắt tài liệu Luận án Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của cư dân đô thị – lấy ví dụ tại thành phố Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên.
Tài liệu liên quan