luan van

Đề tài Hoạt động quản trị nhân lực tại Công ty TNHH DV và Giải pháp truyền thông CNTT số 5

Đề tài Hoạt động quản trị nhân lực tại Công ty TNHH DV và Giải pháp truyền thông CNTT số 5


Qua nghiên cứu đề tài: “Công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH DV và Giải pháp truyền thông CNTT số 5” nhận thấy công tác quản trị nhân lực của Công ty đã có nhiều ưu điểm, cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần khắc phục để hoàn thiện hơn công tác quản trị nhân lực tại Công ty, giúp đem lại nguồn lực toàn diện hơn. Vì vậy, với những đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty bao gồm: hoàn thiện công tác tuyển dụng, điều chỉnh và bổ sung thêm các chương trình phúc lợi, hoàn thiện hệ thống khen thưởng, đẩy mạnh chiến lược đào tạo nhân lực dài hạn em hy vọng ít nhiều góp phần vào công tác quản trị nhân lực của Công ty.

Đề tài Hoạt động quản trị nhân lực tại Công ty TNHH DV và Giải pháp truyền thông CNTT số 5 - Thu Vien Luan Van kinh te, luan van marketing, luan van cong nghe thong tin, luan van thac si, luan van tot nghiep, de tai thuc tap, luan van co khi, luan van ngoai ngu, luan van tai chinh


Vui Lòng click vào DOWNLOAD bên dưới để tải tài liệu :Đề tài Hoạt động quản trị nhân lực tại Công ty TNHH DV và Giải pháp truyền thông CNTT số 5

Đề tài Hoạt động quản trị nhân lực tại Công ty TNHH DV và Giải pháp truyền thông CNTT số 554 trang | Chia sẻ: | Ngày: 10/5/2016 11:48:22 AM | Lượt xem: 437 | Lượt tải: 88Đề tài Hoạt động quản trị nhân lực tại Công ty TNHH DV và Giải pháp truyền thông CNTT số 5

Tóm tắt tài liệu Đề tài Hoạt động quản trị nhân lực tại Công ty TNHH DV và Giải pháp truyền thông CNTT số 5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên.
Tài liệu liên quan