Luận văn Xây dựng chương trình quản lý thư viện trường Tiểu Học Chiến Thắng bằng ngôn ngữ lập trình Access

Công dụng các nút  Nhập mới : Cho phép thêm mới các thông tin  Xoá: Cho phép xoá đi những thông tin không cần thiết  Tìm: Cho phép tìm các thông tin theo yêu cầu  Ghi: Cho phép ghi lại những sự thay đổi  Thoát : Thoát khỏi form đang làm việc Xem : Cho phép xem thông tin trước khi in  In : Cho phép in những thông tin cần thiết ra giấy

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY