Luận văn Vị trí của kẻ bên lề: Thực hành thơ của nhóm mở miệng từ góc nhìn văn hóa

Cho đến nay, cảm giác chặng đƣờng của Mở Miệng đã đạt tới đỉnh cao, và do đó, có dấu hiệu của sự thoái trào nếu không có những thay đổi đột phá, những phản tƣ mới. Đọc và đọc lại Mở Miệng trong sự vận động mãnh liệt của dòng ngầm văn chƣơng nghệ thuật, ở Việt Nam nội địa và hải ngoại là một nỗ lực giải cấu trúc hay giải trung tâm của cấu trúc để đề xuất một cấu trúc đa trung tâm của thơ Việt đƣơng đại nói riêng, văn hóa nghệ thuật Việt Nam nói chung dƣới ánh sáng của những thảo luận gần đây về hiện đại, cách tân, hậu hiện đại, bên lề cũng nhƣ hàng loạt các khái niệm đang bỏ ngỏ khác. Đây có thể đƣợc xác định nhƣ một chiến lƣợc dài lâu và quan trọng, trong đó sự ứng dụng lý thuyết cần đến một tri thức địa phƣơng (local knowledge) mà sự thâm nhập, thấu hiểu và chia sẻ thực tiễn là điều cần thiết. Những tiếng nói ngầm luôn là sự đánh thức một nhu cầu Khác của việc LÀM và THƢỞNG THỨC nghệ thuật. Những tiếng nói ngầm, do đó, luôn cần đến lý giải, chia sẻ và thúc đẩy để cùng tồn tại, hơn là sự xóa bỏ thiên kiến.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY