Luận văn Về lãi suất và vai trò của lãi suất đối với quá trình phát triển kinh tế

Lãi suất chỉ là một phương tiện chứ không phải mục đích, do đó chính sách lãi suất ph ải gắn liền với các chính sách kinh tế mà trực tiếp là chính sách tiền tệ, TC,TD và chính sách kinh tế đối ngoại. Vì vậy chính sách lãi suất trong nền kinh tế th ị trường phải thay đổi tu ỳ theo thị trường, tuỳ theo giai đoạn phát triển và yêu cầu phát triển kinh tế đặt ra trong mỗi thời kỳ của từng quốc gia. Đề tài “ .” ngoài phần lý thuy ết chung về lãi suất tác giả đã đề cập đến việc thực thi các chính sách lãi suất trong th ời gian qua ở Việt Nam. Hoạt động của chúng tới các NHTM và doanh nghiệp. Từ đó đề ra các giải pháp nhằm đổi m ới chính sách lãi suất trong mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Các giải pháp đó mang tính mềm dẻo linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế, nâng dần tính chất gián tiếp và hạn chế dần việc điều tiết can thiệp mang tính chất trực tiếp, góp phần huy động vốn và điều tiết cho vay vốn đặc biẹt là vốn trung hạn và dài hạn cho đầu tư mở rộng sản xuất kinh doa nh phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY