Luận văn Vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng trong việc xây dựng và phát huy nguồn nhân lực cho ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam

Các doanh nghiệp cần có chính sách chiêu mộ, đào tạo, sử dụng và khoản đãi hiền tài hợp lý. Dù đang thiếu nhân viên nhưng tuyển dụng không thể ồ ạt vô căn cứ mà phải dựa trên các tiêu chuẩn cụ thể của ngành nghề. Việc bố trí sử dụng lao động phải đảm bảo thời gian tái sản xuất sức lao động, đảm bảo sức khỏe cho kiểm toán viên. Bên cạnh đó cần có chính sách hoạch định nguồn nhân lực hợp lý, trong các vấn đề chiêu mộ lựa chọn, phân tích thiết kế công việc, đánh giá thành tích, thù lao, an toàn và sức khoẻ, tương quan lao động nhằm giữ chân được những lao động có trình độ cao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY