Luận văn Tốt nghiệp Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang

Năm 2007 là năm đầu tiên Công ty Cổphần Dược Hậu Giang tăng vốn điều lệlên 200 tỷ đồng, và cũng là năm đầu tiên doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụvượt mức 1.000 tỷ đồng. Cụthểdoanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.285.210 triệu đồng, tăng 412.138 triệu đồng, tương ứng với tỷlệtăng 47,21% so với năm 2006. Lợi nhuận thuần từhoạt động kinh doanh đạt 127.859 triệu đồng, tăng 40.948 triệu đồng, tương ứng với tỷlệtăng 47,11% so với năm 2006. Trong năm 2007 lợi nhuận khác đạt được 454 triệu đồng, tăng 305 triệu đồng, ứng với tỷlệtăng 204,70% so với năm 2006. Từviệc tăng lợi nhuận thuần từhoạt động kinh doanh và lợi nhuận khác dẫn đến lợi nhuận trước thuếcũng tăng 41.253 triệu đồng, ứng với tỷlệtăng 47,38% so với năm 2006. Công ty giữvững được lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuần ởmức 10%. Lãi cơbản trên mỗi cổphiếu (EPS) năm 2007 là: 6.132 đồng/cổphiếu giảm 4.750 đồng, ứng với tỷlệgiảm 43,65% so với năm 2006. Nguyên nhân có thểlà do trong năm 2007, công ty phát hành thêm cổphiếu. Bên cạnh đó, giá trịtổng sản lượng và doanh thu thuần hàng sản xuất của Công ty liên tục là năm thứ12 dẫn đầu ngành công nghiệp Dược Việt Nam và có khoảng cách rất xa so với doanh nghiệp đứng thứ2. (Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2007 công ty Cổphần Dược Hậu Giang).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY