Luận văn Tìm nhiệt độ từ lỗ khoan thăm dò trong trường hợp nhiệt độ phụ thuộc tuyến tính vào nguồn nhiệt

Mục lục Mở đầu Chương_1: Kiến thức chuẩn bị Chương_2: Các kết quả chính Kết luận Tài liệu tham khảo MụC LụC Trang ph ụ bìa Lời cám ơn M ục lụ c 1 Mở đầu . 2 Chương 1 – Kiên thức chuan bị 3 1.1. Biên đổi Fourier . . 3 1.2. Bài toán chỉnh, không chỉnh . . 4 1.3.định lý divergence 4 1.4. Phương trình Laplace . . 5 1.5. Một sô bât đẳng thức 6 Chương 2 – Các kêt quả chính 7 2.1. Giới thiệu bài toán 7 2.2. Phương trình tích phân . . 7 2.3. Chứng minh bài toán không chỉnh .22 2.4. Chỉnh hóa nghiệm 24 2.5. Tính sô và minh họa 30 Kêt luận 35 Tài lieu tham khảo .36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY