Luận văn Tìm hiểu sự hình thành và phát triển khái niệm xã hội hoá trong xã hội học ở Việt Nam

Thuật ngữ "xã hội hóa" được Mác, Ăngghen và Lênin sử dụng trong quá trình phân tích phương thức sản xuất của xã hội tư bản. Tuy không đi vào đề cập trực tiếp nội hàm của khái niệm này, nhưng thông qua việc phân tích các quá trình đầu tiên của xã hội hóa tư bản như: quá trình xã hội hóa tư liệu sản xuất; quá trình xã hội hóa lao động. Quan niệm mác xít về xã hội hóa được hiểu là sự phát triển thực sự các mối quan hệ xã hội; là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, sự ảnh hưởng lẫn nhau, phụ thuộc vào nhau của tất cả các nhóm, các thành viên trong xã hội, trên tất cả các lĩnh vực, trước hết là lĩnh vực sản xuất kinh tế; xã hội hóa cũng là sự thiết lập thực sự những quy tắc của cuộc sống cộng đồng; xã hội hóa các lĩnh vực của đời sống xã hội là vấn đề hoàn toàn có tính quy luật; nó thúc đẩy xã hội phát triển và có thể nói đây cũng chính là quá trình lịch sử tự nhiên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY