Luận văn Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy ở các trường tiểu học quận Thốt Nốt - Thành phố Cần Thơ

Trên cơ sở mục đích và nghiên cứu của đề tài đặt ra, chúng tôi đã trình bày và phân tích cơ sở lý luận, thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy trường tiểu học ở quận Thốt Nốt, bước đầu có khảo sát và xin ý kiến. Có thể khẳng định: vấn đề đặt ra của đề tài đã được giải quyết và xác nhận giả thuyết khoa học của luận văn là đúng. Qua đó chúng tôi có thể rút ra một số kết luận khái quát sau: 1.1. Giáo dục và Đào tạo ở quận Thốt Nốt trong những năm qua đã xây dựng được một đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đông đảo, có phẩm chất lượng đạo đức và ý chính trị tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đội ngũ này đã ứng yêu cầu nâng cao dân trí, góp phần vào thắng lợi phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên trước những yêu cầu mới của sự nghiệp phát triển giáo dục, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ở trường tiểu học còn có những hạn chế, bất cập nhất định về cơ bản, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tình hình trên đòi hỏi phải tăng cường xây dựng một cách toàn diện đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD. Đặc biệt là thực trạng về công tác quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng các trường tiểu học ở quận Thốt Nốt còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa có sự chỉ đạo nhất quán, sát sao thiếu những “định hướng chuẩn” để thực thi. Các biện pháp, phương pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mà chủ thể quản lý giáo dục đã đề ra tuy mang tính tích cực và sáng tạo song còn rời rạc, thiếu tính đồng bộ và hệ thống. Nói cách khác là việc quản lý hoạt động giảng dạy chưa có tính khoa học và thực tế cao. Đây cũng là một lực cản đối với việc nâng cao chất lượng dạy và học.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY