Luận văn Tập hợp và giới thiệu các thiết bị phục vụ hoạt động khoa học

Lời Nói Đầu Xã hội chúng ta ngày một đi lên cuộc sống con người ngày một tiến bộ, kiến thức ngày càng được nâng cao. Để có những kiến thức này đòi hỏi phải có hoạt động khoa học, nghiên cứu tìm tòi rất nhiều. Trong hoạt động khoa học ngồi yếu tố quyết định là con người thì đòi hỏi phải có những thiết bị hỗ trợ. Các thiết bị này có độ tin cậy cao sẽ cho kết quả nghiên cứu chính xác. Thiết bị đầy đủ cũng góp phần kích thích nhu cầu hoạt động khoa học. Hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm tìm ra một vấn đề mới hay cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức và hướng tới mục tiêu phục vụ xã hội. Trong trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật các hoạt nghiên cứu khoa học là rất cần thiết. Các đề tài nghiên cứu khoa học của thầy và trò không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường mà còn giúp ích cho xã hội, làm cho vị thế của trường được nâng lên trong hệ thống các trường đại học. Từ nhận thức này, trong năm học 1999 - 2000 nhà trường đã đề ra một loạt các giải pháp hữu hiệu đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học như: hội thảo để định hướng và hiến kế, tổ chức đăng ký và duyệt cấp kinh phí triển khai các đề tài nghiên cứu cấp Bộ-Trường-Khoa; ban hành chế độ khen thưởng khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học, lập quĩ “Hỗ trợ nghiên cứu khoa học” Để thiết thực góp phần vào mảng công việc: “Rà sốt và đánh giá hiệu quả trang thiết bị đầu tư cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học”, chúng em nhận đề tài “Tập hợp và giới thiệu các thiết bị phục vụ hoạt động khoa học”. Hy vọng quyển luận văn này giúp cho việc truy tìm các thiết bị ở các khoa, trung tâm được nhanh, đầy đủ thông tin cần thiết để hoạt động khoa học thuận lợi, đạt kết quả tốt đẹp hơn. Lời Cảm Tạ Để hồn thành quyển luận văn này đòi hỏi phải đi đến từng khoa, trung tâm trong trường để tìm hiểu từng thiết bị. Trong suốt quá trình thực hiện, nhờ sự giúp đỡ của cô Vũ Bảo Tuyên đã không ngần ngại khó khăn bỏ ra nhiều thời gian quý báu để giúp đỡ chúng em, dẫn dắt chúng em đến từng khoa, trung tâm để tìm hiểu thiết bị. Chúng em xin chân thành cảm ơn. Đồng thời cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý thầy cô ở các khoa: Điện, Cơ Khí, Kỹ Thuật Nữ Công, Kỹ Thuật In, Trung tâm Việt Đức đã tận tình hướng dẫn chúng em tìm hiểu thiết bị. Sinh viên thực hiện Huỳnh Minh Tồn Nguyễn Đức Duy Mục lục A. Giới thiệu Trang + Tên đề tài + Nhận xét của giáo viên hướng dẫn + Nhận xét của giáo viên phản biện + Lời nói đầu + Lời cảm tạ + Mục lục B. Nội dung Chương I Dẫn Nhập I - Đặt vấn đề 1 II - Giới hạn vấn đề 1 III - Mục đích nghiên cứu 2 IV - Phân tích tài liệu liên hệ 2 V - Thể thức nghiên cứu 2 Chương II Cơ Sở Lý Thuyết Về Nghiên Cứu Khoa Học I - Đại cương 3 II - Yêu cầu trong nghiên cứu khoa học 6 III - Các bước cơ bản nghiên cứu một đề tài 7 Chương III Tập Hợp Các Thiết Bị Phục Vụ Hoạt Động Khoa Học Trong Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật I - Lĩnh vực Điện - Điện tử 10 II - Lĩnh vực Cơ khí 16 II - Lĩnh vực Hố sinh 19 IV - Lĩnh vực In và thiết kế thời trang 20 Chương IV Giới Thiệu Chi Tiết Các Thiết Bị Phục Vụ Hoạt Động Khoa Học Trong Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật I - Giới thiệu về lĩnh vực Điện - Điện tử 22 II - Giới thiệuvềà lĩnh vực Cơ khí 90 III - Giới thiệu về lĩnh vực Hố sinh 121 IV - Giới thiệu về lĩnh vực In và thiết kế thời trang 134 Chương V Kết Luận Và Hướng Phát Triển Đề Tài I - Tóm tắt quá trình thực hiện đề tài 139 II - Đánh giá đề tài 139 III - Hướng phát triển đề tài 140 C . Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY