Luận văn Phân tích tình hình tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương – chi nhánh Long An

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU Trong bất kỳ nền kinh tế nào, hệ thống ngân hàng luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Ngân hàng là cầu nối giữa các tổ chức, cá nhân thừa vốn và thiếu vốn, thu hút vốn ở nơi tạm thời nhàn rỗi và bơm vào nơi khan thiếu. Hoạt động này đã góp phần giúp cho quá trình luân chuyển vốn trong nền kinh tế trở nên dễ dàng hơn và đồng vốn được sử dụng có hiệu quả hơn. Đối với Việt Nam, vai trò của ngân hàng thương mại (NHTM) lại càng quan trọng, nó giữ cho mạch máu (dòng vốn) của nền kinh tế được lưu thông để bôi trơn cho hoạt động của một nền kinh tế thị trường còn non yếu. Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới, hội nhập đã mang lại cơ hội nhưng thách thức cũng rất nhiều cho ngành ngân hàng, cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt hơn, nếu không nâng cao chất lượng hoạt động thì các ngân hàng trong nước sẽ mất thị phần, bị thâu tóm, hoặc rút khỏi thị trường vì không đủ sức cạnh tranh. Nhận thức được điều này Chính phủ đã chủ trương cổ phần hóa NHTM nhà nước và Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Ngoại thương tiên phong cổ phần hóa. Trong suốt 45 năm trưởng thành và phát triển, NHTMCP Ngoại Thương không ngừng nổ lực và phấn đấu và vinh dự được Đảng, Nhà nước và ngành ngân hàng coi là đầu tầu trong các NHTM Việt Nam, có được những thành quả như vậy là nhờ vào sự hoạt động có hiệu quả của các chi nhánh; cụ thể là quá trình phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ lãnh đạo, nhân viên trong toàn hệ thống, trong đó có chi nhánh Vietcombank Long An. Như các NHTM khác, hoạt động của Vietcombank Long An là kinh doanh tiền tệ, huy động vốn và cho vay lại, trong đó tín dụng là mảng kinh doanh quan trọng đem lại lợi nhuận, nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Vì vậy, để hoạt động kinh doanh có hiệu quả thì phải phân tích hoạt động tín dụng. Đây là việc làm hết sức quan trọng, và phải tiến hành thường xuyên của các ngân hàng nhằm tìm ra các mặt mạnh và hạn chế, từ đó có giải pháp kịp thời. Do tầm quan trọng của công tác phân tích tín dụng em đã chọn đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hoạt động của NHTMCP Ngoại thương - Chi nhánh Long An” làm đề tài nghiên cứu. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích tình hình hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) qua 3 năm 2006 - 2008 của Vietcombank Long An để thấy rõ thực trạng mảng tín dụng này của Chi nhánh, từ đó kiến nghị giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng DNVVN của Chi nhánh. 1.2.1. Mục tiêu cụ thể Để đạt được mục tiêu chung trên đề tài đi vào phân tích các mục tiêu cụ thể sau: - Mục tiêu 1: Đánh giá khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh qua 3 năm 2006-2008. - Mục tiêu 2: Đánh giá tình hình huy động vốn của Chi nhánh qua 3 năm. - Mục tiêu 3: Phân tích tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ xấu theo thời hạn tín dụng, theo loại tiền vay và theo ngành kinh tế trong 3 năm 2006 - 2008 của Vietcombank Long An đối với khách hàng là DNVVN để thấy rõ thực trạng hoạt động của mảng tín dụng này. - Mục tiêu 4: Đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của Chi nhánh. 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank Long An qua 3 năm như thế nào? - Ngân hàng có những thuận lợi và gặp những khó khăn gì trong hoạt động kinh doanh của mình? - Tình hình huy động vốn của Chi nhánh qua 3 năm ra sao? Chi nhánh có những thuận lợi và khó khăn gì? - Thực trạng trong hoạt động tín dụng DNVVN của ngân hàng giai đoạn 2006-2008 như thế nào? - Những giải pháp nào nhằm nâng cao chất lượng, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng DNVVN của Chi nhánh? 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Lĩnh vực hoạt động của Vietcombank - Chi nhánh Long An đa dạng và phong phú. Nhưng thời gian thực tập và khả năng tiếp cận của bản thân có hạn nên em không thể phân tích một cách sâu sắc các hoạt động của Ngân hàng. Nội dung luận văn chỉ đề cập đến hoạt động tín dụng DNVVN tại Ngân hàng. 1.4.1 Không gian Đề tài tập trung phân tích tình hình hoạt động tín dụng DNVVN của NHTMCP Ngoại thương Long An. 1.4.2 Thời gian Số liệu nghiên cứu được thu thập trong ba năm 2006-2008. Thời gian thực hiện đề tài từ 02/02/2009 đến 25/04/2009. 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là hoạt động tín dụng DNVVN của NHTMCP Ngoại thương Long An. 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Để thực hiện đề tài này, em đã có tham khảo qua tài liệu nghiên cứu sau: - Mai Thanh Bình, Đại học Cần Thơ, (2008), Luận văn tốt nghiệp “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Cần Thơ”. Đề tài tập trung phân tích thực trạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Sacombank Cần Thơ qua doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ xấu; xem xét những nhân tố ảnh hưởng và từ đó đề ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của mảng tín dụng này. Trong bài viết tác giả thu thập số liệu thứ cấp tại ngân hàng giai đoạn 2005-2007, dùng phương pháp so sánh số tuyệt đối và tương đối. - Trần Quốc Thái, Đại học Cần Thơ, (2008), Luận văn tốt nghiệp “Phân tích hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Cần Thơ”. Trong đề tài này, tác giả phân tích thực trạng hoạt động tín dụng trung và dài hạn; xem xét, đánh giá những hạn chế, rủi ro, thuận lợi, khó khăn từ đó đề ra giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động của ngân hàng. Trong bài tác giả sử dụng chủ yếu các phương pháp: so sánh số tuyệt đối và tương đối.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY