Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau

Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài Khi Việt Nam gia nhập WTO thì nền kinh tế có những thay đổi lớn theo hướng ngày càng phát triển. Nền kinh tế phát triển thì vai trò của ngân hàng càng trở nên quan trọng trong việc là “cầu nối” giữa nơi thừa vốn và những nơi tạm thời thiếu vốn để cung cấp vốn tín dụng cho các ngành nghề kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội ngày càng cao. Với phương châm “đi vay để cho vay”, các ngân hàng luôn phát huy nội lực cũng như tranh thủ những thời cơ trong mọi hoạt động để đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng, tạo ra lợi nhuận cho mình. Ngoài việc trang bị cơ sở vật chất hiện đại, vị trí giao dịch thuận lợi, còn đòi hỏi trình độ của nhân viên, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đây là điều mà các ngân hàng cần phải quan tâm. Trong quá trình phát triển kinh tế, cùng với hệ thống ngân hàng cả nước thì ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời đã và đang khẳng định vị thế của mình trong việc phát triển kinh tế của huyện nhà nói riêng và nền kinh tế nước nhà nói chung.Thế mạnh của ngân hàng lag chuyên cho vay bên lĩnh vực nông nghiệp, tài chính nhằm giúp đỡ các hộ sản xuất kinh doanh của huyện tiếp cận với phương thức sản xuất hiện đại, cải thiện đời sống nông dân đưa nông thôn ngày càng phát triển phồn vinh lên. Chính vì vậy, trong quá trình hoạt động của ngân hàng thì ban lãnh đạo ngân hàng phải biết rõ những điểm mạnh, điểm yếu để có chiến lược kinh doanh cho phù hợp với điều kiện kinh tế của huyện. để làm được điều đó thì việc phân tích tình hình tài chính là cần thiết đối với các nhà lãnh đạo ngân hàng, bởi phân tích tình hình tài chính để thấy rõ hơn thực trạng hoạt động kinh doanh của ngân hàng để phát hiện ra những nguyên nhân dẫn đến hoạt động có hiệu quả hay không có hiệu quả của ngân hàng nhằm tìm ra các giải pháp hoàn thiện các hoạt động của ngân hàng và để nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.Qua phân tích tài chính sẽ đánh giá được việc lựa chọn các nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng có phù hợp với tình hình phát triển nền kinh tế của huyện hay không. Chính vì vậy nên em đã chọn đề tài cho bài luận văn tốt nghiệp của mình là “Phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau”. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung đề tài tập trung phân tích đánh giá thực trạng tài chính của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời qua 3 năm 2005,2006, 2007 nhằm đánh giá được tình hình tài chính của ngân hàng cũng như thấy được những thuận lợi và khó khăn mà ngân hàng gặp phải từ đó những giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý tài chính của ngân hàng. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - đánh giá tình hình sử dụng vốn, nguồn vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời nhằm phát hiện những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thừa thiếu vốn. - đánh giá tình hình thanh toán, khả năng thanh toán của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời. - đánh giá khả năng sinh lời của ngân hàng. - Phân tích chi phí hoạt động của ngân hàng để đánh giá khả năng quản lý chi phí của ngân hàng. - Phát hiện các các khả năng tiềm tàng, đề ra các biện pháp động viên, khai thác khả năng tiềm tàng nhằm nâng cao tình hình tài chính của ngân hàng. 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.3.1. Không gian: đề tài được nghiên cứu tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau. 1.3.2. Thời gian: Thời gian nghiên cứu của đề tài bắt đầu từ ngày 11/02/2008 đến ngày 25/04/2008 với thời gian có hạn nên tôi chỉ phân tích tình hình tài chính của ngân hàng qua 3 năm 2005, 2006, 2007. 1.3.3. đối tượng nghiên cứu: Phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời thông qua Bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để từ đó có những giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính cho ngân hàng. Luận văn tốt nghiệp GVHD: Trương Chí Tiến Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Phương pháp luận 2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tích tình hình tài chính 2.1.1.1. Khái niệm Tài chính là tất cả các mối quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức tiền tệ phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ tồn tại khách quan trong quá trình tái sản xuất của xí nghiệp. Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp và công cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp, nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp. Phân tích tài chính đối với nhà quản lý là một công cụ để kiểm tra, kiểm soát hoạt động quản lý trong doanh nghiệp. 2.1.1.2. Ý nghĩa - Qua phân tích tình hình tài chính mới đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình phân phối, sử dụng và quản lý các loại vốn, nguồn vốn, vạch rõ khả năng tiềm tàng về vốn của xí nghiệp.Trên cơ sở đó đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. - Phân tích tình hình tài chính là công cụ không thể thiếu phục vụ cho công tác quản lý của cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng như: đánh giá tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về tài chính của nhà nước, xem xét việc cho vay vốn 2.1.1.3. Nhiệm vụ - đánh giá tình hình sử dụng vốn, nguồn vốn như: xem xét việc phân bổ vốn, nguồn vốn có hợp lý hay không? Xem xét mức độ đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh, từ đó phát hiện những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thừa thiếu vốn. - đánh giá tình hình thanh toán, khả năng thanh toán của xí nghiệp, tình hình chấp hành các chế độ, chính sách tài chính, tín dụng của Nhà nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY