Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành

LỜI CẢM TẠ Qua thời gian học tập tại trường Đại học Cần Thơ và thời gian thực tập tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn ( NHNo&PTNT) huyện Châu Thành - Tiền Giang, em đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô trong Khoa Kinh Tế & Quản trị kinh doanh cùng với sự giúp đỡ của Ban giám đốc, phòng tín dụng NHNo&PTNT Châu Thành. Đến nay, em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình, với sự trân trọng em xin chân thành cảm ơn đến: - Thầy Lê Khương Ninh, người đã trực tiếp hướng dẫn em trong suốt thời gian em làm luận văn cùng với các thầy cô trong khoa đã tận tình truyền đạt cho em những kiến thức quý báo trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn tốt nghiệp của mình. - Ban giám đốc, phòng Tín dụng NHNo&PTNT Châu Thành - Tiền Giang đã cung cấp tài liệu cho em hoàn thành luận văn này. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý thầy cô được nhiều sức khỏe, chúc NHNo&PTNT huyện Châu Thành đạt được nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh của mình MỤC LỤC & Trang Chương 1: GIỚI THIỆU 1 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu . 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu . 2 1.2.1 Mục tiêu chung . 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể . 2 1.3 Phạm vi nghiên cứu 3 1.3.1 Không gian . 3 1.3.2 Thời gian . 3 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 3 1.4 Lược khảo tài liệu . 3 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 4 2.1 Phương pháp luận 4 2.1.1 Một số khái niệm 4 2.1.2 Rủi ro tín dụng 4 2.1.3 Một số quy định về cho vay của NHNo&PTNT Việt Nam 5 2.1.4 Một số chỉ tiêu phân tích . 10 2.1.5 Phân tích cơ hội, thách thức; điểm mạnh, điểm yếu tại Ngân hàng . 11 2.2 Phương pháp nghiên cứu 12 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 12 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu . 12 Chương 3: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NHNo&PTNT CHÂU THÀNH - TIỀN GIANG 13 3.1 Khái quát về NHNo&PTNT Châu Thành - Tiền Giang . 13 3.1.1 Khái quát về huyện Châu Thành . 13 3.1.2 Khái quát về NHNo&PTNT huyện Châu Thành . 13 3.1.2.1 Lịch sử hình thành . 13 3.1.2.2 Vị trí . 14 3.1.2.3 Cơ cấu tổ chức và quản lý 14 3.1.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm (2004 - 2006) 16 3.2 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT Châu Thành - Tiền Giang 22 3.2.1 Khái quát hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Châu Thành 22 3.2.1.1 Tình hình nguồn vốn trong 3 năm 2004 – 2006 22 3.2.1.2 Tình hình hoạt động tín dụng trong 3 năm 2004 – 2004 27 3.2.2 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo Châu Thành 30 3.2.2.1 Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn qua 3 năm 2004-2006 30 3.2.2.2 Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn qua 3 năm 2004-2006 44 3.2.2.3 Phân tích dư nợ ngắn hạn qua 3 năm 2004-2006 55 3.2.2.4 Phân tích dư nợ quá hạn ngắn hạn qua 3 năm 2004-2006 . 65 3.2.3 Đánh giá kết quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT Châu Thành trong 3 năm 2004 –2006 75 Chương 4: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NHNo&PTNT HUYỆN CHÂU THÀNH TRONG 3 NĂM 2004 – 2006 80 4.1 Nhân tố khách quan 80 4.2 Nhân tố chủ quan . 81 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NHNo&PTNT CHÂU THÀNH TRONG THỜI GIAN TỚI . 83 5.1 Phân tích cơ hội, thách thức; điểm mạnh, điểm yếu tại NHNo&PTNT Châu Thành 83 5.1.1 Những cơ hội và thách thức của NHNo&PTNT huyện Châu Thành trong thời gian tới 83 5.1.2 Điểm mạnh và điểm yếu của NHNo&PTNT Châu Thành 84 5.2 Một số giải pháp góp phần nâng cao hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT Châu Thành trong thời gian tới . 85 5.2.1 Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát vay vốn . 85 5.2.2 Biện pháp huy động vốn . 87 5.2.3 Biện pháp nâng cao hiệu quả cho vay 88 5.2.4 Chính sách nhân sự . 89 5.2.5 Chính sách khách hàng 90 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 91 6.1 Kết luận . 91 6.2 Kiến nghị . 92 6.2.1 Đối với NHNo&PTNT huyện Châu Thành . 92 6.2.2 Đối với khách hàng . 93 6.2.3 Đối với Ban quản lý tổ liên doanh tiết kiệm và vay vốn 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY