Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động dịch vụ thẻ tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh Cần Thơ

MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU . 1 1.1. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU: . .1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: . .2 1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu chung: . .2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể: . .2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: . .2 1.3.1. Không gian: . .2 1.3.2. Thời gian: . 2 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu: . 2 1.4. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU: . .2 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN . .4 2.1. PHÂN TÍCH THỰC TẾ VỀ ATM: . .4 2.1.1. Lịch sử hình thành máy ATM. .4 2.1.2. Khái niệm về thẻ ATM và dịch vụ rút tiền tự động . .5 2.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THẺ NGÂN HÀNG: . .6 2.2.1. Khái niệm thẻ tín dụng và bản chất của tín dụng . .6 2.2.2. Phân loại thẻ. .7 2.2.3. Quy trình nghiệp vụ phát hành thẻ ATM tại Vietcombank Cần Thơ: . .13 2.2.4. Quy trình nghiệp vụ sử dụng, thanh toán thẻ ATM tại VCB Cần Thơ . .15 2.2.5. Các thành phần tham gia hoạt động kinh doanh thẻ. .16 2.2.6. Các điều kiện và điều khoản phát hành và sử dụng thẻ Vietcombank . .18 2.3. PHÂN TÍCH SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG ATM . .19 2.3.1. Tại Việt Nam hiện nay . .19 2.3.2. Tại Cần thơ hiện nay . 21 2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: . .23 2.4.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu: . 23 viii 2.4.2. Phương pháp thu thập số liệu: . 23 2.4.3. Phương pháp phân tích số liệu: . .23 CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ . .25 3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VIETCOMBANK CẦN THƠ . .25 3.2. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỦ YẾU VIETCOMBANK CẦN THƠ . .26 3.2.1. Mục tiêu hoạt động. 26 3.2.2. Các nghiệp vụ kinh doanh . .27 3.3. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC . 28 3.3.1. Tình hình nhân sự . .28 3.3.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức. 28 3.3.3. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của phòng, tổ và chi nhánh . 31 3.4. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu CỦA VIETCOMBANK CẦN THƠ. .33 3.4.1. Nguồn vốn . 33 3.4.2. Sử dụng vốn . .34 3.4.3. Kinh doanh ngoại tệ . .34 3.4.4. Kinh doanh thẻ . .35 3.4.5. Kết quả hoạt động kinh doanh . .35 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THẺ ATM CỦA VIETCOMBANK CẦN THƠ . .37 4.1. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THẺ RÚT TIỀN TỰ ĐỘNG (ATM) TẠI VCB CẦN THƠ . .37 4.1.1. Tình hình phát hành Thẻ ATM . .37 4.1.2. Doanh số Sử dụng và thanh toán thẻ qua dịch vụ rút tiền tự động . .39 4.1.3. Số lượng giao dịch thực hiện qua máy ATM . .41 ix 4.2. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THẺ ATM. 42 4.2.1. Thị trường hiện tại và thị trường tiềm năng . .42 4.2.2. Môi trường cạnh tranh (Phân tích SWOT) . 55 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP . .57 5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN . .57 5.1.1.Những tồn tại . .57 5.1.2. Nguyên nhân . .58 5.2. GIẢI PHÁP . 60 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . .63 6.1. KẾT LUẬN . 63 6.2. KIẾN NGHỊ. .64 6.2.1. Đối với khách hàng. 64 6.2.2. Đối với Ngân hàng Ngoại thương Cần Thơ . 64 6.2.3. Đối với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam . .64 6.2.4. Kiến nghị đối với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam . 65 CHƯƠNG 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU: Trong những năm qua nền kinh tế Việc Nam có nhiều chuyển biến mới, với nhiều sự kiện quan trọng, nổi bật nhất là sự kiện Việc Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Bên cạnh những cơ hội và lợi thế có thể phát huy, việc Việt Nam gia nhập WTO cũng đặt ra nhiều thách thức, đặt biệt là áp lực cạnh tranh của các tập đoàn doanh nghiệp và tập đoàn tài chính xuyên quốc gia, đòi hỏi Việc Nam phải thúc đẩy cải cách để đảm bảo tăng trưởng nhanh và bền vững. Để thực hiện tốt nhiệm vụ khó khăn này, đi đôi với việc đào tạo con người thì hiện đại hóa công nghệ là chìa khóa đi đến thành công. Điều này cũng có nghĩa là mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng sẽ diễn ra ngày một quyết liệt hơn với các loại hình kinh doanh đa dạng, không chỉ giữa các ngân hàng thương mại trong nước mà các ngân hàng thương mại nước ngoài. Hiện đại hóa các công cụ thanh toán, thay đổi dần việc chỉ sử dụng tiền mặt trong chi tiêu người dân đã dần quen với việc thanh toán không dùng tiền mặt, không chỉ giúp cho người dân quen với hình ảnh của ngân hàng hơn mà còn tạo tiền để cho thương mại điện tử phát triển là một xu thế phát triển tất yếu của kinh tế thị trường và cũng là định hướng lớn của ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, việc phát hành thẻ sẽ giúp ngân hàng huy động vốn hiệu quả, làm tăng nguồn vốn cho ngân hàng trong kinh doanh, đem lại thu nhập cho ngân hàng như: phí làm thẻ, phí giao dịch, phí chuyển khoản Đồng thời cũng góp phần quảng bá thương hiệu, nâng cao vị thế cạnh tranh. Ngân hàng Ngoại thương là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam thực hiện phát hành thẻ và sử dụng thẻ ATM. Một trong những sản phẩm đã phát triển rất mạnh trong 3 năm trở lại đây chính là việc phát hành các thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và thẻ ATM. Trong số đó, thẻ ATM (thẻ CONNECT 24) và dịch vụ tự động (ATM) đã được áp dụng trong thực tiễn như thế nào và đã được công chúng đón nhận ra sao đang là một vấn đề rất được quan tâm từ nhiều phía ngân hàng, khách hàng cũng như của xã hội. Xuất phát từ những lý do trên, Ngân hàng Ngoại thương Cần Thơ mong muốn đánh giá lại điểm mạnh điểm yếu, những cơ hội và nguy cơ của thẻ ATM Đa Năng của mình để đưa ra những chiến lược phát triển thẻ trong tương lai. Đó là lý do tại sao tôi chọn đề tài: “Phân tích hiệu quả hoạt động dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Cần Thơ”. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu chung: Phân tích hiệu quả hoạt động dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Cần Thơ để có biện pháp thích hợp góp phần hoàn thiện và đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách tốt nhất, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể: - Đánh giá thực trạng kinh doanh dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng Ngoại thương Cần Thơ trong 3 năm từ năm 2005-2007. - Phân tích đánh giá thái độ khách hàng khi sử dụng dịch vụ thẻ nhằm tổng kết được những hạn chế của thẻ. - Đề xuất những biện pháp khắc phục thẻ giúp ngân hàng cải thiện hệ thống và nghiên cứu 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 1.3.1. Không gian: Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 1.3.2. Thời gian: Số liệu sử dụng phân tích là kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ ATM của Ngân hàng Ngoại thương Cần Thơ từ năm 2005- 2007. Luận văn được thực hiện từ ngày 11 tháng 02 năm 2008 đến ngày 25 tháng 04 năm 2008. 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu: - Các số liệu phát sinh trong bảng báo cáo của Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Cần Thơ. - Số liệu điều tra từ việc phỏng vấn ý kiến khách hàng về sử dụng thẻ ATM của Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Cần Thơ. 1.4. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU: - Tình hình thẻ ATM tại ngân hàng Vietcombank như thế nào? 2 N - Các nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng thẻ ATM? - Các giải pháp nào để giảm thiểu các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng cũng như các yếu tố phát triển thẻ? ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY