Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ABBANK

Sự xuất hiện của ngân hàng là cần thiết và hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng là một lĩnh vực hoạt ñộng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, ñẩy mạnh công nghiệp hoá hiện ñại hoá ñất nước. Có chi nhánh tại Cần Thơ, Ngân hàng TMCP An Bình trong giai ñoạn hiện nay không ngừng ñổi mới nhằm thích nghi ngày càng cao với thị trường ñang trên ñà phát triển cũng như phối hợp ñồng bộ với hệ thống ngân hàng quốc gia. Qua phân tích cho ta thấy ñược hiệu quả hoạt ñộng của Ngân hàng TMCP An Bình – CN Cần Thơ ñã hoạt ñộng khá tốt về việc cho vay và thu nợ ñem lại lợi nhuận cho ngân hàng với mức lợi nhuận của năm sau luôn cao hơn năm trước, mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế nhưng cũng không ñáng kể. Bên cạnh ñó ngân hàng cũng ñã làm tốt nhiệm vụ của cấp trên giao và làm ñúng vai trò của mình ñối với chính sách phát triển của ñịa phương.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY