Luận văn Những vấn đề kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam

Toàn bộ hai phần trên đã chỉ ra rằng : con đường đi lên công nghiệp hoá phải gắn liền với hiện đại hoá . Công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước là nhằm xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội . Đó là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kì quá độ lên chủ nghĩa xa hội của nước ta . Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng : "con đường công nghiệp hoá , hiện đại hoá của đất nước cần và có thể rút ngắn thời gian , vừa có những bước tuần tự, vừa có bước nhảy vọt .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY