Luận văn Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Nhận thức một cách đúng đắn, khắc phục những quan niệm đơn giản, duy ý chí về thời kỳ quá độ có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, giúp cho những nước đã, đang và sẽ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nói chung và nước ta nói riêng đưa ra được những nhiệm vụ kinh tế cơ bản phù hợp với tình hình cụ thể của đất nước, nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY