Luận văn Những chuyển biến tâm lý xã hội của đội ngũ cán bộ, công chức thành phố Hà Nội và Hải Dương trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy những kết quả nghiên cứu trên cũng còn rất khiêm tốn. Qúa trình nghiên cứu, tổ chức triển khai không tránh khỏi những khiếm khuyết, chưa hoàn thiện, thậm chí có những nhận định mới chỉ mang tính chất chủ quan, dựa trên số liệu điều tra và phỏng vấn trực tiếp mà tính đại diện của các đối tượng khảo sát có thể chưa cao cộng với khả năng nghiên cứu vấn đề của nhóm nghiên cứu đề tài cũn mức độ. Nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy đây là một vấn đề nghiên cứu hấp dẫn nhưng không ít khó khăn, song sẽ có giá trị đóng góp vào tổng kết thực tiễn của Đảng và nhà nước về công tác cán bộ thời kỳ hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY