Luận văn Nghiên cứu ứng dụng các hệ thống kỹ thuật cơ điện tử trong ôtô và đề xuất giải pháp mô hình cho bài toán cân bằng trên xe du lịch

M ỤC L ỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan . 1 Lời cảm ơn 2 Mục lục 3 Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt . 6 Danh mục các hình vẽ, đồ thị 7 MỞ ĐẦU 10 Chương 1. TỔNG QUAN CƠ ĐIỆN TỬ . 13 1.1. Cơ sở kỷ thuật của chuyên ngành cơ điện tử . 13 1.1.1 Vai trò của các công nghệ tích hợp trong nền sản suất hàng hoá công nghệ cao của thời kỳ kinh tế trí thức . 13 1.1.2. Mục tiêu, phương hướng nghiên cứu phát triển cơ điện tử ở Việt Nam trong những năm tới 16 1.1.3. Xu hướng phát triển của cơ điện tử thế giới 18 1.1.4. Cơ điện tử là gì . 20 1.1.5. Lịch sử phát triển 24 1.2. Cơ điện tử là một khoa học về hệ thống . 27 1.2.1. Ví dụ về hệ thống cơ điện tử . 27 1.2.2. Các thành phần của hệ thống cơ điện tử . 27 1.2.2.1. Hệ thống cảm biến 28 1.2.2.2. Cơ cấu chấp hành 29 1.2.2.3. Hệ thống xử lý thông tin . 30 1.2.2.4. Hệ thống cơ khí và biến đổi năng lượng . 31 1.2.2.5. Các hệ thống khác 32 1.2.3. Cấu trúc chung của hệ thống cơ điện tử . 32 1.3. Những khả năng ứng dụng của cơ điện tử trong công nghệ cao nói chung và trong công nghệ ôtô hiện đại nói riêng 34 1.3.1. Những khả năng ứng dụng của cơ điện tử trong công nghệ cao 34 1.3.2. Những khả năng ứng dụng của cơ điện tử trong công nghệ ôtô hiện đại . 38 Chương 2. NGHIÊN CỨU CÁC HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG TRONG KỸ THUẬT ÔTÔ . 41 2. 1. Cơ điện tử trong Ôtô . 41 2.1.1. Xu hướng tích hợp công nghệ cơ điện tử trong Ôtô 41 2.1.2. Các thành phần cơ điện tử trong Ôtô 49 2.1.3. Hệ thống trợ giúp . 51 2.1.3.1. Hệ thống tự động cân bằng ESP . 51 2.1.3.2. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS 52 2.2. Dao động và cân bằng dao động . 60 2.2.1. Giới thiệu . 60 2.2.2. Các thiết bị giảm chấn của xe Ôtô . 61 2.2.2.1 . Nhíp xe . 61 2.2.2.2. Giảm xóc lò xo 61 2.2.2.3. Giảm xóc khí - thủy lực 62 2.3. Hệ thống giảm xóc hiện đại . 63 Chương 3. THIẾT LẬP CÁC MÔ HÌNH HỆ THỐNG CHO BÀI TOÁN DAO ĐỘNG VÀ CÂN BẰNG DAO ĐỘNG TRÊN ÔTÔ . 67 3.1. Mô hình hệ thống giảm xóc của xe ôtô . 67 3.1.1.Mô hình giao động của ôtô . 68 3.1.2. Mô hình bốn bánh 69 3.1.3. Mô hình một nửa Ôtô 70 3.1.4. Mô hình một phần tư ôtô 71 3.2. Hệ thống giảm xóc tự động 71 3.3. Hệ thống giảm xóc bán chủ động . 73 3.3.1. Các phương pháp điều khiển . 73 3.3.2. Điều khiển Skyhook 75 3.3.3. Điều khiển Groundhook . 77 3.4. Mô hình toán học của hệ thống giảm xóc bị động . 78 3.4.1. Hệ thống giảm xóc bị động . 78 3.4.2 Dao động của hệ thống với kích động điều hoà 79 3.5. Mô hình toán học của hệ thống giảm xóc bán chủ động 82 3.5.1 Mô hình hê thống giảm xóc bán chủ động 82 3.5.2 Hệ thống Skyhook . 83 3.5.3. Hệ thống Groundhook . 86 Chương 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIẢM XÓC BÁN CHỦ ĐỘNG . 90 4.1. Thành phần của hệ thống giảm xóc bán chủ động . 90 4.1.1. Cảm biến . 90 4.1.2. Giảm chấn biến đổi 91 4.1.2.1. Giảm chấn van thay đổi 92 4.1.2.2. Giảm chấn từ biến . 92 4.2. Cấu trúc và hoạt động của hệ thống giảm xóc bán chủ động 95 4.2.1. Cấu trúc của hệ thống 94 4.2.2. Hoạt động của hệ thống 96 KẾT LUẬN . 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY