Luận văn Nghiên cứu hoàn thiện phương thức lập dự toán ngân sách nhà nước Việt Nam

Chương I : Cơ sở lý luận về lập dự toán ngân sách nhà nước . . 3 1.1 Tổng quan về ngân sách nhà nươc . . 3 1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước . . 3 1.1.2 Đặc điểm của ngân sách nhà nước . . 4 1.1.3 Vai trò của ngân sách nhà nước . . 6 1.2 Những tiếp cận cơ bản về lập dự toán ngân sách nhà nước . . 8 1.2.1 Khái niệm lập dự toán ngân sách nhà nước . . 8 1.2.2 Vai trò của lập dự toán ngân sách nhà nước . 10 1.2.3 Những nội dung cơ bản của lập dự toán ngân sách nhà nước . 12 1.2.4 Các yêu cầu cơ bản đối với lập dự toán ngân sách nhà nước . 14 1.3 Các phương thức lập dự toán ngân sách nhà nước . . 17 1.3.1 Lập dự toán ngân sách theo khoản mục . . 17 1.3.2 Lập dự toán ngân sách theo công việc thực hiện . . 18 1.3.3 Lập dự toán ngân sách theo chương trình . . 19 1.3.4 Lập dự toán ngân sách theo đầu ra gắn với khuôn khổ chi tiêu trung hạn . . 20 Chương II : Thực trạng lập dự toán nhà nước Việt Nam giai đoạn từ năm 1990 đến nay . 25 2.1 Thực trạng ngân sách nhà nước Việt Nam giai đoạn từ năm 1990 đến nay 25 2.2 Thực trạng lập dự toán ngân sách nhà nước Việt Nam giai đoạn từ năm 1990 đến nay . 30 2.2.1 Giai đoạn từ năm 1990 đến trước khi cóLuật Ngân sách nhà nước . 31 ?2.2.2 Giai đoạn từ khi có luật ngân sách nhà nước cho đến nay . . 32 2.3 Các mặt hạn chế tồn tại trong lập dự toán ngân sách nhà nước Việt Nam 37 Chương III : Các giải pháp hoàn thiện lập dự toán ngân sách nhà nước Việt Nam . . 42 3.1 Đặt vấn đề . 42 3.2 Sự cần thiết áp dụng lập dự toán ngân sách theo đầu ra gắn với khuôn khổ chi tiêu trung hạn vào Việt Nam . . 43 3.3 Quy trình lập dự toán ngân sách theo đầu ra gắn với MTEF . . 47 3.4 Các giải pháp hỗ trợ thực hiện lập dự toán ngân sách theo đầu ra gắn với MTEF ở Việt Nam . . 57 3.4.1 Các yêu cầu cơ bản để thực hiện lập dự toán ngân sách theo đầu ra gắn với MTEF . 57 3.4.2 Các giải pháp hỗ trợ thực hiện lập dự toán ngân sách theo đầu ra gắn với MTEF ở Việt Nam . . 59 Kết Luận . 64 ?LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết Sự nghiệp đổi mới mà Việt Nam thực hiện gần hai mươi năm qua đã mang lại những thành quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, ngân sách nhà nước - bộ phận quan trọng hàng đầu của lĩnh vực tài chính công - đã ngày một trở thành cơ sở vật chất trọng yếu cho sự tồn tại của đất nước và được Nhà nước sử dụng như là công cụ hữu hiệu để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Song trước những đòi hỏi ngày càng cao trên bước đường phát triển và hội nhập thì không thể bằng lòng với những gì đã đạt được, nên lĩnh vực tài chính công nói chung và ngân sách nhà nước nói riêng cần thiết phải có những cải cách sâu và rộng hơn nữa, có vậy chúng ta mới huy động được tối đa mọi nguồn lực của đất nước và sử dụng các nguồn lực đó đạt hiệu quả cao nhất. 2. Mục tiêu đề tài Nhận thức được yêu cầu trên, người viết thực hiện đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện phương thức lập dự toán ngân sách nhà nước Việt Nam” với mong muốn tìm kiếm cách thức hợp lý cho việc lập kế hoạch phân bổ các nguồn lực ngân sách nhằm hoàn thiện phương thức lập dự toán ngân sách nhà nước Việt Nam. Qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực để mang lại lợi ích cao nhất cho xã hội. 3. Đối tượng và phạm vị nghiên cứu Đề tài lấy thực trạng lập dự toán ngân sách nhà nước Việt Nam làm đối trượng nghiên cứu và giới hạn phạm vi nghiên cứu đối tượng trong giai đoạn từ năm 1990 đến nay. 4. Phương pháp nghiên cứu ?Đề tài được thực hiện trên cơ sở phân tích, đánh giá đối tượng nghiên cứu, từ đó bằng phương pháp tiếp cận nguyên nhân và kết quả tìm ra nguyên nhân dẫn đến những yếu kém, hạn chế của đối tượng và đưa ra giải pháp khắc phục. 5. Kết cấu của đề tài Đề tài được kết cấu với ba chương Chương I : Cơ sở lý luận về lập dự toán ngân sách nhà nước Chương II : Thực trạng lập dự toán ngân sách nhà nước Việt Nam giai đoạn từ năm 1990 đến nay Chương III : Các giải pháp hoàn thiện lập dự toán ngân sách nhà nước Việt Nam. Đề tài được hoàn thành, trước hết xin gởi lời cám ơn chân thành đến TS. Sử Đình Thành, vì những hướng dẫn hết sức nhiệt tình của Thầy đã giúp cho đề tài tránh được các thiếu sót và hạn chế. Cũng xin được gởi lời cảm ơn đến tác giả các tài liệu mà người viết đã mạn phép sử dụng để tham khảo khi thực hiện đề tài. Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình vì đã hỗ trợ, động viên người viết rất nhiều trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY