Luận văn Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Để góp phần vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức chủ chốt trong hệ thống hành chính Nhà nước các cấp, Luận án này đã đi vào phân tích đánh giá chất lượng công chức quản lý nhà nước trong mối quan hệ với số lượng, cơ cấu và quá trình hình thành phát triển của công chức. Trên c ơ sở hệ thống hoá lý luận về công chức quản lý nhà nước, chất lượng công chức quản lý nhà nước, nghiên cứu bài học kinh nghiệm của nước ngoài, Luận án đã phân tích đánh giá thực trạng chất lượng công chức nhà nước trong mối quan hệ so sánh với yêu cầu của công việc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY