Luận văn Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người và thực trạng của việc phát triển con người ở Việt Nam hiện nay

Với đường lối đúng đắn của Đảng, trong những năm vừa qua, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển con người. Mặc dù, nền kinh tế nước ta còn ở trình độ phát triển chưa cao, song những thành tựu về xóa đói, giảm nghèo, về giáo dục, y tế cho con người đã đạt được những thành quả đáng trân trọng, thể hiện tính đúng đắn trong đường lối, đồng thời là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển con người ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, cả nguyên nhân khách quan (về mặt kinh tế, xã hội, do hoàn cảnh lịch sử để lại), cả nguyên nhân chủ quan (sự đầu tư chưa có hiệu quả cao vào nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, xóa đói, nghèo cho nhân dân), mà trình độ sự phát triển con người ở nước ta còn nhiều hạn chế cần khắc phục.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY