Luận văn Một số ý kiền nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh doanh của Công ty cổ phần COMA 25

Thị trường của Công ty rất lớn và vươn ra cả nước ngoài vì vậy nên Công ty nên tiếp tục củng cố và thành lập thêm đại diện ở nước ngoài để duy trì khả năng cũng như sự phát triển sau này của Công ty, đồng thời giảm rủi ro trong kinh doanh doanh. Rất nhiều doanh Việt Nam hiện nay do không thích ứng với sự biên động của nền kinh doanh tế thị trường một nguyên nhân là trình độ quản trị còn non kém, nhưng một nguyên nhân nữa là do các doanh chưa có chiến lược kinh doanh. Vì vậy để thích ứng vơi sự biến động của thị trường Công ty nên đề ra chiến lược kinh doanh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY