Luận văn Hỗ trợ phát hiện và thông báo ùn tắc giao thông trên android

Khi cài đặt Android Client, việc quan trọ ng nhất là thực hiện đƣợc liên lạc vớ i web server và phân tích đƣợc dữ liệu dạng JSON do server trả về. Việc kết nối tới server phải sử dụng một Thread riêng để không làm treo ứng dụng đang chạy. Thread này sẽ dùng một Handler để thực thi một đối tƣợng Runnable trong đó gọi hàm cập nhật b ản đồ hoặc danh sách.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY