Luận văn Hàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm của các bài toán tối ưu có tham số

Luận văn đã trình bày - Một số kết quả chính trong bài báo [7] của các tác giả B. S. Mordukhovich, N. M. Nam và N. D. Yen. - Các kết quả mới về tính ổn định vi phân của bài toán quy hoạch lồi trong không gian vô hạn chiều, có ràng buộc bao hàm thức được cho bởi ánh xạ đa trị. Toàn bộ Chương 4 là kết quả nghiên cứu mới của luận văn. Các kết quả của chương này sẽ được gửi công bố trong bài báo [2]. Khi được áp dụng cho các bài toán điều khiển tối ưu có tham số, với hàm mục tiêu lồi và hệ động lực tuyến tính, cả các hệ rời rạc lẫn các hệ liên tục, các kết quả trong chương cuối của luận văn có thể đưa đến những quy tắc tính toán chính xác dưới vi phân và dưới vi phân suy biến của hàm giá trị tối ưu thông qua các dữ liệu của bài toán đã cho.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY