Luận văn Đặc điểm tổ chức Kế toán tại Công ty cổ phần LILAMA 10

Tài sản cố định của công ty đuợc phân loại theo ba cách (phân loại theo nguồn hình thành; phân loại theo đặc trưng kỹ thuật; phân loại theo hình thức sử dụng), mỗi cách đều có tác dụng khác nhau phục vụ tốt trong công tác quản lý song Công ty cũng nên phân loại tài sản cố định của công ty theo cả tình trạng kỹ thuật của tài sản cố định. Bỡi theo cách phân loại này giúp chúng ta biết được chất lượng của TSCĐ mà gửi chứng từ kèm theo nhật trình TSCĐ để kế toán công ty tính khấu hao và phân bổ cho từng công trình nên công việc kế toán cuối tháng bớt dồn đọng, hơn nữa phân loại theo cách này giúp cho công ty có kếhoạch nâng cấp sữa chữa đầu tư mới tài sản cố định đảm bảo cho yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY