Luận văn Cơ sở dữ liệu phân tán và ứng dụng trong máy tìm kiếm

Cấu hình Hadoop và Nutch 0.9 - Sửa các file cấu hình trong /hadoop-0.18.3/conf/, bao gồm 3 file hadoop-env.sh, hadoop-site.xml, mapred-default.xml (file này phải tạo mới)và 2 file master & slaves để chỉ định các máy master và slave. File hadoop-env.sh. Thêm 2 dòng sau: export HADOOP_HOME=/cygdrive/c/cygwin/nutch-0.9/ export JAVA_HOME=/cygdrive/c/”Program Files”/Java/jdk1.6.0_12 Cách viết /cygdrive/c/ là để nhận được đường dẫn trong Windows.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY