Luận văn Cơ chế tài chính đối với việc giảm phát thải CO2 mà cụ thể là ba cơ chế PES, CDM và REDD

Lồng ghép các hoạt động thực hiện PES, CDM vào trong các chính sách phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia, chính quyền địa phương các cấp. Cần ưu tiên đầu tư xây dựng và thực hiện các chương trình, d ự án, đề tài nghiên cứu, triển khai PES, CDM, REDD. Xây dựng năng lực và tạo nguồn hỗ trợ kỹ thuật, vốn trong và ngòai nước với các chương trình, chính sách thu hút vốn đầu tư đối với các nước, các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY