Luận văn Chiến lược huy động vốn ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Trà Vinh

Qua phân tích tình hình huy ñộng vốn của Ngân hàng phát triển Nhà ðBSCL cho thấy các năm qua tình hình huy ñộng vốn của ngân hàng ñều tăng qua các năm, tốc ñộtăng trưởng bình quân là trên 40%, ñây là một tỷlệtăng khá cao Việc huy ñộng vốn của Chi nhánh trong những năm gần ñây tuy gặp nhiều khó khăn nhưcạnh tranh lãi suất huy ñộng với các ngân hàng khác trên ñịa bàn, gía vàng tăng cao làm cho nhiều khác chuyển qua mua vàng, nhưng vì ñây là một trong những công việc trọng tâm ñã ñược Ngân hàng phát triển nhà ðBSCL chi nhánh Trà Vinh chú trọng nên những khó khăn ñó ñã từng bước ñược khắc phục. ðểcông tác huy ñộng vốn của ngân hàng ñạt hiệu quảcao thì chi nhánh ñã ñềra một sốbiện pháp huy ñộng vốn như: - Tổchức triển khai quảng cáo trên thông tin ñại chúng, cân ñối lãi suất ñầu vào – ñầu ñể ñưa ra mức lãi suất thích hợp theo hướng có lợi cho ngân hàng lẫn khách hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY