Luận văn Bài toán tối ưu trên tập hữu hiệu của bài toán tối ưu đa mục tiêu hàm phân thức A-Phin

Gọi (λ r , x r ) là một nghiệm tối ưu của bài toán (Br Λ). Nếu x r là nghiệm hữu hiệu yếu thì x r là một nghiệm tối ưu của bài toán (WP). Ngược lại, giá trị tối ưu của (Br Λ) là một cận dưới của giá trị tối ưu của (BΛ), bởi vì tập chấp nhận được của (BΛ) là tập con của tập chấp nhận được của (Br Λ). Nên ta có thể tăng cận dưới bằng cách thêm một đỉnh mới của khối đa diện X để tạo ra bài toán (Br+1 Λ), và cứ làm như thế. Bởi vì số lượng đỉnh của X là hữu hạn, nên quá trình này phải dừng sau hữu hạn bước lặp và cho một nghiệm tối ưu của (BΛ). Quá trình này có thể được mô tả chi tiết như sau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY