Luận văn An toàn thông tin trong hải quan điện tử

Nếu nhƣ khóa công khai của ngƣời ký đã đƣợc nhập trong danh sách khóa của chúng ta thì thông tin về ngƣời ký sẽ hiện lên. Nếu chƣa đƣợc nhập thì chúng ta có thể lấy ID của khóa để truy cập vào máy chủ và lấy khóa về.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY