Luận án Thích ứng của sinh viên dân tộc thiểu số với hoạt động học tập

Dưa vao kêt qua kem thich ưng, chúng tôi cho rằng để tăng cường thich ưng hoc tâp cho SV DTTS cần phai thưc hiên môt sô hoat đông sau đây : 2.1. Sinh viên, không ngưng rèn luyên nâng cao y thưc tư chu, chu đông trong viêc tham gia vao cac hoat đông hoc tâp trên lớp, ngoai khóa va ơ nha. Xây dưng cho minh môt kê hoach hoc tâp cụ thể va ro rang. Tich cưc chu đông hoat đông va giao tiêp với cac ban hoc ơ trên lớp, tao dưng môi quan hê giao tiêp với giang viên để có thể hoc tâp tôt hơn. Gắn viêc hoc tâp ly thuyêt với hoat đông thưc hanh, với cuôc sông, tao cho minh nhưng cach thưc tư hoc, tư nghiên cưu phu hợp với điều kiên, thời gian cua ban thân. 2.2. Giang viên không ngưng đổi mới phương phap day hoc theo hướng tiêp cân năng lưc. Sử dụng phương tiên trưc quan sinh đông nhiều hơn nưa để kích thích hưng thú hoc tâp cung như khơi gợi tính tò mò khám phá ơ sinh viên. Cần quan tâm đên viêc phân phôi thời gian hoc tâp giưa chính khóa và ngoai khóa để sinh viên có thời gian làm quen với thưc tê cuôc sông nhiều hơn. Giúp cac em có sư liên hê giưa thông tin, kiên thưc trên lớp hoc với viêc rèn luyên cac kĩ năng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY