Luận án Thị trường dịch vụ ở Hải Phòng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

1. Tính cấp thiết của đề tài Một trong các nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X xác định là: Chuyển mạnh sang kinh tế thị trường, thực hiện các nguyên tắc của thị trường, hình thành đồng bộ và hoàn thiện các loại thị trường và thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN phù hợp với đặc điểm của nước ta. Trong đó nhấn mạnh: “Tạo bước phát triển mới, nhanh và toàn diện thị trường dịch vụ nhất là những dịch vụ cao cấp, có hàm lượng trí tuệ cao, giá trị gia tăng lớn”. Thị trường dịch vụ là một bộ phận cấu thành hệ thống các loại thị trường ở nước ta hiện nay. Trong những năm đổi mới vừa qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều cố gắng tìm kiếm giải pháp và cơ chế cho sự phát triển thị trường dịch vụ. Nhờ đó, các loại hình dịch vụ có điều kiện phát triển, doanh thu từ kinh tế dịch vụ không ngừng tăng nhanh và ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Năm 2005, giá trị của khu vực dịch vụ chiếm 38,07% tổng GDP của cả nước và năm 2006 chiếm 38,08%. Thị trường dịch vụ ngày càng có vai trò quan trọng, đặc biệt trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, ở nước ta hiện nay, thị trường dịch vụ vẫn còn nhiều yếu tố tự phát, tiêu cực, chưa đồng bộ, một số loại dịch vụ mới ở trình độ sơ khai, tiến trình phát triển chậm. Trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng mạnh mẽ hiện nay, việc nhận thức những vấn đề lý luận về thị trường dịch vụ và đánh giá đúng thực trạng để tìm kiếm giải pháp đẩy nhanh tốc độ phát triển thị trường này ở nước ta đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là vấn đề chung của cả nước, mà còn là một nội dung trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các vùng, các tỉnh và thành phố lớn, có cảng biển của Việt Nam. Hải Phòng là đô thị loại một cấp quốc gia, là thành phố công nghiệp có cảng biển lớn. Đồng thời là đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không quan trọng và là một cực trong tam giác tăng trưởng của vùng kinh tế động lực phía Bắc. Do có nhiều tiềm năng, lợi thế, nên nhiều ngành dịch vụ ở Hải Phòng có cơ hội phát triển hơn so với nhiều tỉnh, thành phố khác, trong đó nổi trội là dịch vụ bốc, xếp, dỡ, lưu kho bãi, giao nhận, vận chuyển tại cảng biển; dịch vụ thương mại và dịch vụ du lịch. Song, trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, thị trường dịch vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng vẫn đang đứng trước những thách thức gay gắt. Vì thế, để góp phần vào việc giải quyết vấn đề lý luận và thực tiễn bức xúc này, tác giả chọn đề tài: “Thị trường dịch vụ ở Hải Phòng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” để nghiên cứu làm luận án tiến sĩ kinh tế chuyên ngành kinh tế chính trị của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY