Luận án Quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam

Trên cơ sở khái quát về các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam và đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH ở các bệnh viện hạng đặc biệt; luận án đã phân tích thực trạng quản lý nhà nước về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam ở ba nội dung chính: Tình hình xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật, kế hoạch chiến lược bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt; Tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch chiến lược bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt và Thực trạng kiểm tra, đánh giá quá trình bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam. Từ đóluận ánrút ra các thành công, hạn chế trong hoạt động QLNN về bồi dưỡng đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH trong các bệnh viện hạng đặc biệt và xác định rõ các nguyên nhân của những thành tựu cũng như hạn chế này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY