Luận án Quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục trung học cơ sở vùng Đông Nam Bộ

- Quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng các trư ờng ĐHSP đào tạo giảng viên trình đ ộ trên đại học và giáo viên trung cấp chuyên nghi ệp trình độ đại học, trên đại học; các trường sư phạm địa phương đào tạo giáo viên phổ thông t rình đ ộ đại học, cao đẳng, tiến tới chỉ đào tạo giáo viên trình đ ộ đại học ; - Ban hành khung chương trình đào tạo giáo viên THCS trình độ đại học; xây dựng và ban hành các chính sách đặc thù đối với ngành sư ph ạm, trường sư phạm. Các chính sách này chiế m vị trí hàng đầu trong quốc sách hàng đầu về giáo dục đào tạo. Với ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đầu tư về mọi mặt cho trường sư phạm địa phương, thể hiện vị trí tỉnh sách hàng đầu trong quy hoạch đất đai, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý. Với Sở Giáo dục và Đào tạo Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục đào t ạo, trong đó có hệ thống trư ờng thực hành sư phạm; chủ trì vận hành cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm với các trường phổ thông, các cơ qua n quản lý giáo dục để tham gia quản lý đào t ạo đáp ứng nhu cầu đội ngũ giáo viên về số lượng, chất lượng và cơ cấu môn học.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY