Luận án Phương hướng và biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ ôtô của công ty Mercedes - Benz Việt Nam

Mục lục Trang Mở đầu 4 Chương I: Những vấn đề lý luận về thị trường và mở 7 rộng thị trường đối với doanh nghiệp I. Một số vấn đề cơ bản về thị trường 7 1. Khái niệm thị trường 7 2. Các yếu tố cấu thành thị trường 9 3. Vai trò và các chức năng của thị trường 11 4. Phân loại thị trường 13 5. Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường 15 II. Nội dung công tác duy trì và mở rộng thị trường tiêu 16 thụ sản phẩm của doanh nghiệp 1. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 16 2. Nội dung công tác duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản 17 phẩm của doanh nghiệp 3. Những nguyên tắc cơ bản của công tác duy trì và mở rộng thị 24 trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc duy trì và mở rộng thị trường 26 tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 4.1. Nhóm nhân tố chủ quan 27 4.2. Nhóm nhân tố khách quan 28 5. Vai trò của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 31 Chương II: Thực trạng kinh doanh và mở rộng thị 34 trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty liên doanh ô tô Mercedes-benz việt nam (mbv) I. Thị trường ô tô ở Việt Nam trong những năm gần đây 34 II. Khái quát quá trình phát triển của MBV 35 1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của MBV 35 2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty MBV 38 3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của MBV 39 4. Tình hình sản xuất kinh doanh của MBV 43 III. Hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của 49 MBV giai đoạn (2000-2002) 1. Tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 49 2. Các biện pháp công ty đã áp dụng để duy trì và mở rộng 53 thị trường tiêu thụ 2.1. Công tác điều tra nghiên cứu thị trường 53 2.2. Công tác tổ chức xây dựng mạng lưới bán hàng 55 2.3. Chiến lược sản phẩm 56 2.4. Chính sách giá cả 58 2.5. Các biện pháp hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ 63 3. Đánh giá chung về tình hình duy trì và mở rộng thị trường 65 tiêu thụ sản phẩm của công ty Chương III: một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường 70 tiêu thụ sản phẩm của MBV I. Triển vọng phát triển sản xuất kinh doanh của MBV 70 II. Các biện pháp nhằm duy trì, mở rộng thị trường của MBV 71 1. Nâng cao chất lượng công tác dự báo nhu cầu 71 2. Vận dụng linh hoạt các chính sách chủ yếu của công ty và làm 73 tốt các hoạt động phục vụ khách hàng 2.1. Chính sách sản phẩm 73 2.2. Chính sách bán hàng 75 2.3. Chính sách xây dựng và quản lý hệ thống bán hàng và dịch vụ 80 sau bán hàng 2.4. Các chính sách hỗ trợ bán hàng 81 3. Hoàn thiện công tác quản lý kiểm tra chất lượng xe lắp ráp 83 4. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua xuất khẩu 83 III. Một số kiến nghị đối với chính sách quản lý vĩ mô của 84 Nhà nước Kết luận 87 Tài liệu tham khảo 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY