Luận án Phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển TTBH PNT trong quá trình hội nhập KTQT. Đồng thời căn cứ vào những triển vọng phát triển KT-XH của Việt Nam trong tiến trình hội nhập cũng như xu hướng phát triển của TTBH PNT thế giới, luận án đã đưa ra những định hướng và hệ thống các giải pháp theo ba nhóm đó là: Hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về KDBH - Đổi mới và cải thiện môi trường kinh doanh - và nhóm giải pháp cho các thành viên tham gia TTBH PNT. Ba nhóm giải pháp tạo thành thế “ba chân kiềng”, có quan hệ mật thiết với nhau, bổ trợ cho nhau và thúc đẩy nhau cùng phát triển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY