Luận án Phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho sinh viên Đại học kĩ thuật thông qua dạy học Hóa học hữu cơ

Từ kết quả xử lý số liệu TNSP cho thấy kết quả học tập của SV ở các lớp TN cao hơn lớp ĐC tương ứng, cụ thể là: - Tỉ lệ % SV yếu, kém và trung bình (t ừ 2 → 6 điểm) của các nhóm TN luôn thấp hơn so với nhóm ĐC tương ứng. - Tỉ lệ SV khá, giỏi (từ 7 → 10 điểm) của các nhóm TN luôn cao hơn so với nhóm ĐC tương ứng. - Đồ thị các đường luỹ tích của nhóm TN luôn nằm về phía bên phải và phía dưới đồ thị các đường luỹ tích c ủa nhóm ĐC. - Điểm trung bình cộng của SV các lớp TN cao hơn so với điểm trung bình cộng của SV các lớp ĐC. - Hệ số biến thiên (V) đều nhỏ hơn 30% chứng tỏ độ dao động là đáng tin cậy. Hệ số biến thiên ở lớp TN nhỏ hơn so với hệ số biến thiên ở lớp ĐC ch o thấy kết quả lớp TN đồng đều hơn. - t đ > t , df, chứng tỏ và xTN   DC x khác nhau là có ý nghĩa với mức ý nghĩa =0,05. Giá trị ES nằm trong vùng có ảnh hưởng lớn, điều đó chứng tỏ sự chênh lệch giá trị trung bình điểm kiểm tra của lớp TN và lớp ĐC là do tác động của các biện pháp phát triển năng lực độc lập sáng tạo đã áp dụng m à không phải do ngẫu nhiên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY