Luận án Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị hẹp khúc nối bể thận- niệu quản ở trẻ em dưới 5 tuổi

Từ 1/2011 đến tháng 6/2013 tại Bệnh viện Nhi Trung ƣơng chúng tôi đã tiến hành áp dụng phẫu thuật nội soi hỗ trợ đƣờng sau phúc mạc sử dụng 1 trocar để điều trị bệnh lý hẹp khúc nối niệu quản bể thận cho 70 bệnh nhi. Qua kết quả nghiên cứu chúng tôi nêu lên những kết luận sau: 1. Phẫu thuật nội soi hỗ trợ sau phúc mạc 1 trocar điều trị bệnh lý hẹp khúc nối bể thận- niệu quản chỉ định cho những trƣờng hợp ứ nƣớc thận ở trẻ dƣới 5 tuổi. Tuổi mổ trung bình trong nghiên cứu 22,6±18,6 tháng. 65,71% bệnh nhân trong nghiên cứu dƣới 24 tháng tuổi. Chỉ định phẫu thuật dựa vào chẩn đoán trƣớc sinh và các thăm dò hình ảnh. 82,14% bệnh nhân dƣới 12 tháng có chẩn đoán trƣớc sinh. Đƣờng kính trƣớc sau bể thận trung bình trên siêu âm trƣớc mổ 34,3 mm±8,1mm. Xạ hình thận trƣớc mổ có hình ảnh tắc nghẽn đƣờng bài xuất với thời gian bán thải (T/2) kéo dài trên 20 phút. Chức năng thận trung bình là 47,9±9,8%. Phẫu thuật nội soi hỗ trợ sau phúc mạc 1 trocar điều trị hẹp khúc nối bể thận- niệu quản là một ứng dụng kỹ thuật phù hợp ở trẻ dưới 5 tuổi. Kỹ thuật này có đƣợc những lợi điểm của cả phẫu thuật mổ mở và phẫu thuật nội soi. Với 1 trocar đặt ở dƣới xƣơng sƣờn 12, đƣờng rạch da 1,5cm, sử dụng ống kính có 2 kênh, phẫu tích bằng nội soi sau phúc mạc đƣa khúc nối ra ngoài thành bụng dễ dàng. 2/70 (2,86%) bệnh nhân phải mổ mở do thủng phúc mạc. Phẫu thuật tạo hình theo phƣơng pháp Anderson-Hynes tiến hành thuận lợi qua đƣờng rạch da ở chân trocar trong 91,2% các trƣờng hợp. 8,8% trƣờng hợp phải rạch rộng chân trocar do khó đƣa khúc nối ra ngoài hoặc do không đặt đƣợc thông JJ. Tình trạng viêm bể thận là yếu tố nguy cơ phải mở rộng vết mổ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY