Luận án Nâng cao năng lực thể chế hành chính nhà nước để thích ứng với kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay

Với mục đích nghiên cứu xây dựng khung năng lực thể chế Hành chính nhà nƣớc thích ứng với kinh tế thị trƣờng và hội nhập quốc tế, làm cơ sở khoa học cho việc nâng cao năng lực thể chế hành chính nhà nƣớc ở Việt Nam, Luận án đã hệ thống hoá các nghiên cứu về thể chế, nâng cao năng lực thể chế của các nhà khoa học và các tổ chức quốc tế, từ đó, làm rõ các yêu cầu về năng lực thể chế trong nền kinh tế thị trƣờng và hội nhập quốc tế. Qua việc đánh giá năng lực thể chế ở Việt Nam, Luận án đã chỉ ra nhu cầu nâng cao năng lực thể chế để thích ứng với kinh tế thị trƣờng và hội nhập quốc tế. Luận án cũng xây dựng một số nhóm giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực thể chế hành chính nhà nƣớc trong điều kiện hiện tại của Việt Nam. Qua nghiên cứu luận án, có thể rút ra một số kết luận quan trọng sau:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY