Luận án Một số biện pháp hỗ trợ trong dạy học viết cho học sinh có khó khăn về viết ở tiểu học

- Vận dụng biện pháp nhận biết trong luận án này để nhận biết HS có KKVV ở tiểu học một cách hiệu quả hơn. - Tăng cƣờng hiệu quả của biện pháp hỗ trợ trong dạy học viết cho HS có KKVV ở tiểu học bằng cách tăng cƣờng thời gian hỗ trợ và mức độ thƣờng xuyên của hoạt động hỗ trợ (có thể chia thành các giai đoạn). - Hƣớng tới kết hợp các biện pháp hỗ trợ trong dạy học viết cho HS có KKVV ở tiểu học theo hình thức tiếp cận cá nhân trong lớp hòa nhập

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY